Vektløfting

Online coaching innenfor vektløfting er for deg som ønsker å utvikle dine ferdigheter innen denne idretten, enten for å konkurrere eller bare for å bli en bedre versjon av deg selv.
Ved å følge et program kan du få tilgang på TrainHeroic for program og oppfølging, tilbakemelding på teknikk fra din coach, mulighet for telefonsamtaler med coachen din og kontinuerlig oppfølging og tilpasning av ditt program. Vi tilbyr to ulike program innenfor Functional Fitness.


KvadTraining Elite Program
Programmet for deg som konkurrerer eller ønsker å konkurrere vektløfting

Her får du program for 5 eller 6 dager i uka, og mulighet for å trene dobbelt de dagene du har tid til det. Programmet vil tilpasses din hverdag og dine mål innenfor vektløfting.
Programmeringen vil være mer periodisert og fokusert inn mot enkelte konkurranser for å peake formen. Det vil i off-season være mer fokus på generelle øvelser og stor variasjon, og deretter mer spesifikt når man nærmer seg konkurranse. Det vil ukentlig være tilbakemelding på teknikk på videoer som blir sendt på TrainHeroic. Målet med dette programmet er at du skal bli en bedre utøver for å kunne konkurrere på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Pris
999,- pr. måned


KvadTraining Stronger Program
Programmet for deg som ønsker å bli sterkere og bedre i vektløfting

Her får du program for valgfritt antall dager i uka. Programmet vil tilpasses din hverdag og hva du ønsker å bli bedre på. Det vil være fokus på at det skal være gøy på trening og at øktene ikke tar for lang tid. Oppvarming styrer du helt selv, og har bare ansvar for å bli varm til økta du skal gjennomføre.
Programmeringen vil basere seg på enkle prinsipper for progresjon fra uke til uke med forskjellige økter som varierer i lengde, intensitet, vanskelighetsgrad og øvelsesutvalg. Noen perioder vil ha mer mengde og med et stort utvalg øvelser, mens det i andre perioder vil være færre øvelser og kortere økter. Du kan ukentlig få tilbakemelding på teknikk på videoer som du sender på TrainHeroic. Målet med dette programmet er at du skal ha det gøy på trening, bli sterkere både fysisk og mentalt, og flinkere teknisk.

Pris (Med tilbakemelding på video)
599,- pr. måned

Pris (Uten tilbakemelding på video)
499,- pr. måned


Under kan du sende mail til oss om at du ønsker å begynne på program, eller komme med informasjon om deg selv for å få hjelp til å vite hvilket program du skal begynne på.